Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2014

7630 ca18
Reposted fromtransparents transparents vianebuleuse nebuleuse
learningtodrive
Reposted fromshakeme shakeme viaOFFka OFFka
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
learningtodrive
5272 7c02 500
Reposted frompesy pesy viaempress empress
learningtodrive
0138 d471
Reposted fromprzegrany przegrany viafabuleux fabuleux

January 14 2014

learningtodrive
learningtodrive
2546 fa8d 500
Reposted fromckisback ckisback viafabuleux fabuleux
learningtodrive
Reposted fromMoonTide MoonTide viafabuleux fabuleux

January 06 2014

3285 b8a1 500
Reposted fromhalo-ziemia halo-ziemia viaMilcatopy Milcatopy
learningtodrive
learningtodrive
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska
Reposted fromIriss Iriss viakajagie kajagie
learningtodrive
7756 460b
Reposted fromShini Shini viathehappiness thehappiness

January 03 2014

learningtodrive
Każdy związek miłosny opiera się na niepisanych zasadach, które kochankowie nieopatrznie ustanawiają w czasie pierwszych tygodni miłości. Działają jeszcze jakby we śnie, lecz jednocześnie - nie zdając sobie z tego sprawy - jak nieubłagani adwokaci spisujący szczegółowe warunki umowy. O kochankowie, bądźcie ostrożni w czasie tych pierwszych niebezpiecznych dni! Jeśli będziecie podawać temu drugiemu śniadanie do łóżka, trzeba to będzie robić zawsze, jeśli nie chcecie później zostać posądzeni o brak miłości i zdradę!
— Kundera "Księga śmiechu i zapomnienia"
Reposted fromfakeplastictrees fakeplastictrees

December 29 2013

learningtodrive
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami. 
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMilcatopy Milcatopy
learningtodrive
1495 fdde 500
Reposted fromavian avian viaOFFka OFFka
learningtodrive
learningtodrive
8919 3427 500
Reposted fromMidoriShogai MidoriShogai
4294 d6e9 500
Reposted fromerial erial viaMilcatopy Milcatopy

December 27 2013

learningtodrive
Reposted fromfoods foods viaempress empress

December 25 2013

learningtodrive
Reposted fromshakeme shakeme viaescapism escapism
learningtodrive
5286 849c
Reposted fromnoja noja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...